top of page

Diabetes Type 1 Innovatiedag

Leuven - 13 November 2021

241468430_1511408722550998_5365139999034337048_n.png

Over dit evenement

HOE VERHOGEN WE DE LEVENSKWALITEIT VAN MENSEN MET TYPE 1 DIABETES?

Leven met diabetes is niet altijd even eenvoudig. Met nieuwe technologieën kan er al heel wat, maar wat kan er nog beter? Of het nu gaat om een betere glucosesensor of om tips hoe hypo's en hypers te vermijden, we willen het graag van jou horen ! Levenskwaliteit staat centraal gedurende deze innovatiedag en samen met jou willen we op zoek gaan naar oplossingen voor dagdagelijkse uitdagingen voor mensen met diabetes type 1. De grote en de kleine dingen... En wie weet, vind je wel het idee dat jouw leven en dat van vele patiënten zal veranderen.

Situering

 In 2020 werd in opdracht van de Diabetes Liga en in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een bevraging uitgevoerd waarbij de prioriteiten voor het diabetesonderzoek in Vlaanderen werden opgesteld door zowel personen met diabetes, zorgverleners als industriële partners.

 

Tijdens deze innovatiedag gaan we aan de slag met een aantal challenges specifiek voor diabetes type 1 die uit deze bevraging naar voren zijn gekomen. Deze challenges zullen bij aanvang kort worden voorgesteld. Je wordt in groepjes onderverdeeld en per team ga je aan de slag met een challenge naar keuze. Gedurende de dag doorloop je een innovatieproces waarbij je een concrete oplossing bedenkt voor je gekozen challenge. Het gehele proces is erg laagdrempelig en wordt volledig ondersteund door ervaren coaches die je de hele dag bijstaan. Op het einde van de dag breng je per team je idee/concept naar voren voor de andere deelnemers en een vriendelijke jury.

 

We willen het evenement heel laagdrempelig houden om iedereen met diabetes type 1 een stem te kunnen geven. Er zal doorheen de dag gratis lekker eten en drank worden voorzien en iedereen zal naar huis gaan met een attentie (goodiebag) of prijs.

 Wat gebeurt er met alle concepten die worden bedacht, vraag je je misschien af? Nadien gaat de organisatie aan de slag om jullie ideeën verder te verwerken tot concrete onderzoekshypotheses. Deze zullen de basis vormen voor de aanvraag van onderzoeksgelden voor een doctoraat onder het promotorschap van Jurgen Vercauteren.

 

 

Heb jij zelf  diabetes type 1 (T1D) of ben jij bezorgd om iemand met T1D? Ben je professioneel bezig of gewoon geïnteresseerd in T1D? Dan kan je op dit evenement mee nadenken hoe we de levenskwaliteit van mensen met diabetes kunnen verbeteren.

 

 

Kom dus jouw ervaringen en verwachtingen over de toekomst van diabeteszorg delen met ons. Wij zorgen voor lekkere drankjes en snacks. De mensen met de beste ideeën gaan naar huis met een mooie prijs.

Gedurende de innovatiedag werken we rond volgende challenges...

CHALLENGE 1 : KINDEREN MET DIABETES TYPE 1

Welke problemen ervaren de ouders van kinderen met diabetes type 1 (T1D)? Hoe kunnen scholen ervoor zorgen dat kinderen met diabetes zich volledig kunnen integreren op school zonder dat de ouders buitenproportioneel belast worden? Hoe moet de overheid de geldende regelgeving aanpassen om maximale integratie van kinderen met diabetes op school mogelijk te maken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sociaal-economisch kwetsbare gezinnen beter opgevolgd kunnen worden?

CHALLENGE 2 : BELEVING, AANVAARDING EN EMPOWERMENT

Hoe motiveren we mensen met diabetes type 1 om hun aandoening te aanvaarden en in eigen handen te nemen (empowerment)? Hoe verhogen we hun ziekte-inzicht en gezondheidscompetenties? Hoe geven we hun de vaardigheden om op een positieve en gezonde manier iedere dag opnieuw met hun aandoening om te gaan?

 

  

CHALLENGE 3 : RELATIE TUSSEN ZORGVERLENER EN PATIËNT

Wat verwachten mensen met diabetes van hun zorgverleners? Hoe kunnen we op een duurzame manier de samenwerking tussen verschillende zorgverleners implementeren om te komen tot een patiëntgerichte en transdisciplinaire aanpak met aandacht voor alle factoren die de gezondheid, levenskwaliteit en het welzijn van mensen met diabetes en hun omgeving beïnvloeden?

CHALLENGE 4 : BESTAANDE EN TOEKOMSTIGE TECHNOLOGIE: WAT MOET BETER?

Welke technologie bestaat er vandaag de dag al? Hoe kan het bereik ervan in Vlaanderen gemaximaliseerd en geoptimaliseerd worden? Welke beperkingen en onvolkomenheden vertonen bestaande diabeteshulpmiddelen, -materialen en -instrumenten (o.a. pennen, sensoren, pompen ...)? Welk bijkomend onderzoek kan deze instrumenten verbeteren op vlak van veiligheid, bijwerkingen, effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid? Is er nog nood aan nieuwe mobiele technologie (mHealth)?

CHALLENGE 5 : BEELDVORMING EN DE KENNIS OVER DIABETES IN DE SAMENLEVING

Hoe kunnen we in de samenleving de kennis, de beeldvorming en het bewustzijn over diabetes verbeteren zodat het begrip voor mensen met diabetes vergroot en stigmatisering vermindert? Welke maatregelen zouden helpen om mensen zonder diabetes te leren wat ze moeten doen ingeval iemand met diabetes in een potentiële medische noodsituatie terechtkomt (bv. hypoglycemie)?

Over Event

De Organisatie

  • Jurgen Vercauteren, docent KULeuven, diabeet type 1

  • Tom Braekeleirs en Frederik Horemans, BlueHealth Innovation Center

  • Anouk Titeca, jobstudent

Jury

Coaches & Experts

Gedurende de hele dag word je bijgestaan door een hele reeks coaches en experts die je graag verder helpen met je idee of je team in de goede richting leidt. In verschillende domeinen zijn zij top experten. Ze zijn er om jullie uit te dagen.

Coaches

Met de steun van...

Praktische info

Hieronder nog even alle praktische zaken op een rij:

  • Adres: Agora, Edward van Everenstraat 4, 3000 Leuven (plan)

  • Datum: Zaterdag 13 November 2021

  • Uur: Onthaal vanaf 9u - start om 9u30 - Einde voorzien rond 18u

  • Registratie: verplicht (voor 7 november) via deze link

  • Mee te brengen: Laptop komt zeker van pas, maar vooral veel goesting. De rest zorgen wij voor.

  • Nog vragen? Neem dan contact op.

Praktische info
Locatie
bottom of page